top of page

Reklamacja

Informacje ogólne

Abyśmy mogli w pełni zadowolić naszych Klientów, oferujemy tylko wysokiej jakości towar, co do którego jesteśmy w pełni przekonani o korzystnej relacji ceny i jakości. Jeżeli pomimo znajdzie się powód do reklamacji, prosimy postępować według następujących punktów, aby reklamacja mogła być uznana i w jak najkrótszym czasie załatwiona.

W każdym razie staramy się znaleźć takie rozwiązanie, które zadowoli Klienta!

Uszkodzenia powstałe podczas transportu przesyłki

 • Kupujący jest obowiązany odbierając przesyłkę skontrolować jej stan i odmówić przyjęcie niekompletnej lub uszkodzonej przesyłki. Jeżeli pomimo to kupujący stwierdzi już po odebraniu przesyłki, że jest ona uszkodzona, jest obowiązany bez zbędnej zwłoki informować sprzedawcę e-mailem (należy podać nazwisko, nr zamówienia i opis uszkodzenia). Dział reklamacji zapewni jak najszybszą wymianę.

Wada przy pierwszym użyciu wyrobu

Jeżeli wada zostanie wykryta przy pierwszym użyciu wyrobu, najpóźniej do 3 dni od sprzedaży, sprzedający zapewnia szybkie załatwienie reklamacji wymieniając na nową sztukę bez wad, pod warunkiem spełnienia następujących punktów:

 • Towar nie wykazuje objawów użycia i jest ewidentne, że wady nie spowodował kupujący.

 • Dany towar jest w sklepie lub w magazynie (w przeciwnym wypadku wymiana nie jest możliwa).

Reklamacja w trybie gwarancyjnym

 • Kupujący jest obowiązany złożyć u sprzedawcy zawiadomienie o wadach (reklamację) niezwłocznie po wykryciu wad.

 • Warunkiem przyjęcia w trybie reklamacyjnym jest złożenie reklamacji w terminie gwarancji, który wynosi 36 miesięcy.

 • Kupujący musi udowodnić zakup towaru (np. dokumentem zakupu).

 • Sprzedający nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego używania wyrobu, ani za szkody spowodowane przez czynniki zewnętrzne i błędną manipulację. Gwarancja takich wad nie obejmuje.

 • Gwarancja nie dotyczy normalnego zużycia rzeczy (lub ich części) w wyniku użytkowania. Krótszej żywotności wyrobu nie można uważać za wadę i nie jest ona powodem do reklamacji.

 • Jeżeli kupujący będzie dochodzić praw z tytułu wadliwego świadczenia, sprzedający potwierdzi mu w pisemnej formie (e-mailem), kiedy praw dochodził oraz przeprowadzenie naprawy i czas jej trwania.

 • Sprzedający zobowiązuje się naprawić lub wymienić wadliwy towar najpóźniej do 30 dni kalendarzowych od otrzymania reklamowanego i informować kupującego o załatwieniu reklamacji e-mailem lub telefonicznie.

Postępowanie w razie reklamacji

 • Dla przyśpieszenia procesu reklamacji prosimy wydrukować i wypełnić  Formularz reklamacji.

 • Mgr. Jan Petro - www.hudebnisvet.cz

 • Havlíčkovo nábřeží 28
  702 00 Ostrava 1

 • Česká Republika
  IČO (REGON): 63695413, DIČ (NIP): CZ7111195454
  Tel.: +420 776 533 443

 • Osoba odpowiedzialna: Martin Knesl

 • email: sklep@sigmaguitars.pl

 • Wysyłając towar pocztą starannie zapakuj go. Za ewentualne uszkodzenie w trakcie przewozu sprzedający nie odpowiada.
  Nie posyłaj towaru za zaliczeniem pocztowym. Takich przesyłek nie możemy przyjąć.

 • O wszczęciu postępowania reklamacyjnego i jego przebiegu klient zostanie poinformowany na adres e-mail podany w Formularzu reklamacji.

bottom of page